O nás

Vážení obchodní partneri, milí zákazníci.

Spoločnosť J.M.L.I. Rakovice je mladá a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť v oblasti stavebného priemyslu, zameraná na výrobu suchých stavebných zmesí. Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom aj zahraničnom trhu od roku 2003. Výrobky z produkcie spoločnosti pomáhajú uľahčiť a hlavne urýchliť stavbu ako veľkým stavebným firmám tak aj drobným stavebníkom.

Nami vyrábané produkty sa skladajú z prírodných materiálov a zdravotne nezávadných produktov, prímesí a prísad. Základný výrobný program tvoria lepiace malty na obklady, dlažby, flexibilné a tenkovrstvé lepiace malty, ručné a strojné omietky, nivelačné a škárovacie hmoty. Všetky vyrábané produkty sú certifikované štátnou skúšobňou (TSÚS) a pravidelne kontrolované v podnikovom laboratóriu a v skúšobni firmy WACKER POLYMERS (SRN). Vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny energií sme pripravili a dodali na trh produkt zatepľovací systém Fasaden UNIVER BAU KLASIK a UNIVER BAU MINERAL, ktoré spĺňajú všetky európske kritériá pre zatepľovacie systémy ETAG.

Veľkou prednosťou našich výrobkov je jednoduchosť spracovania, vysoká kvalita a cenová dostupnosť pre každého. Rozvoj našej spoločnosti nám umožňuje podieľať sa na rozvoji regiónu a to hlavne pri podpore mládežníckeho futbau, pri organizovaní rôznych športových ale aj benefičných podujatí. Cieľom našej spoločnosti, "UNIVER BAU" tímu, je spokojnosť zákazníka a schopnosť vždy flexibilne reagovať na vaše otázky a požiadavky.

J.M.L.I. spol. s r.o.

univerbau univerbau univerbau univerbau univerbau univerbau